Arama

Politikalarımız

Paragraf

Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Politikası

 

Faaliyetlerinde sürdürülebilir çevre ve enerji ilkelerini benimseyen firmamız,

 • Çevre ve enerji konusunda yasal mevzuatlar ve bağlı olduğumuz uygunluk yükümlülüklerine uymak,
 • Çevre ve Enerji Yönetim Sistemlerini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
 • İş kolu gereği oluşabilecek çevre kirlenmesinin önlenmesi için çalışmalar yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları kaynağında azaltmak, yeninden değerlendirmek, geri dönüştürmek, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkları mevzuata uygun olarak bertaraf etmek,
 • Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak,
 • İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve gelecek nesillere aktarılmasında çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin enerji kullanım bilincini arttırmak ve farkındalık sağlamak, enerji verimliliğini arttıracak projeler yapmak,
 • Ambalaj malzemelerinin tasarım aşamasından itibaren tekrar kullanımı ve geri dönüşümünü hedefleyerek üretim yapmak,
 • Yenilenebilir enerji kullanımını arttırarak ve tüm süreçlerimizde enerji kullanımı konusunda planlama yaparak karbon kullanım miktarını sürekli azaltmak,

 

Umur İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Umur çatısı altında çalışan personeli, taşeron, tedarikçi ve misafirlerinin sağlık ve güvenliği ile ilgili önlemleri alan firmamız;

 

 • Yasal ve diğer şartlara uymak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek, geliştirmek ve hedeflerle takip etmek,
 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak için ortam risklerini belirleyerek azaltmak,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmak için bilinci artırmak ve önlemler almak,
 • Çalışanlarımızın, alt yüklenici, tedarikçi, ziyaretçi ve tüm paydaşlarımızın da İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini oluşturmak, geliştirmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve katılımcı olmalarını sağlamak,
 • Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini geliştirmek

 

Prensiplerini geliştirmek için çalışmak, eğitim vermek ve tüm İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile entegre olarak yönetmeyi hedeflemiştir.

 

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikası

Nitelikli çalışanları, dürüst ve açık iletişimi, yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin kaynak kullanımı ile ulaştığı teknoloji, hizmet ve kalite standartları çerçevesinde, kurumsal bir endüstri firması olarak Umur;

 • Sektör liderliğini korumak, geliştirmek ve sektöre öncülük etmek,
 • Sektör verimliliği ve çalışan yetkinliğini geliştirmek için meslek standartlarını arttırmak,
 • Marka imajının bilincinde olmak ve sürekli arttırmak,
 • Ürün ve hizmetlerini müşterilerine en iyi ve öncü çözüm ortağı olarak sunmak,
 • İç müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Gıda zincirindeki gereklilikleri yerine getirmek ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Müşterileri ve tedarikçileri ile etkin bir iletişim ağı oluşturmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Kalite Sistemlerini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Ulusal ve Uluslararası Yasal mevzuatlara ve Standartlara ve müşterilerimizin şartlarına uymak,
 • Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Tüketici, ürün ve gıda güvenliğine önem vermek,
 • Ürünlerimizi taklit, tağşiş, sabotaj gibi etkenlerden korumak,
 • Firma iş etiği ilkelerine bağlı kalmak,
 • Sürekli ve kalıcı değerler yaratmak,
 • Çalışanların gelişimini desteklemek anlamında eğitim faaliyetlerini sürekli kılmak ve iyileştirmek,
 • Şirket içinde ve paydaşlarımızda etkili bir gıda güvenliği kültürü oluşturmak

 Esasları çerçevesinde en fazla tercih edilen firma olmak ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi karşılayacak çözümleri yaratarak uluslararası bir firma olmayı ilke edinmiştir.

 

Sosyal Yönetim Sistemi Politikamız;

 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Paydaşların iklim değişikliği konusunda bilgilerini ve toplumsal bilincini artırmak,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
 •  Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
 • Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliştirmek,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Şirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda paydaşlarına sunmak,
 • Başta etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, Sosyal Yönetim Sistemi ilkelerini şirket kültürü olarak benimsemek,
 • Etik kod’ a uygun çalışmak,

Prensiplerini geliştirmek için çalışmak, eğitim vermek ve tüm Sosyal davranış ve kurallarını, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Güvenliği,  Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ve politikaları ile birlikte yönetmeyi hedeflemiştir.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Kurumsal bir endüstri firması olarak Umur; şirket bilgi varlıklarının güvenliğini korumayı ve iş süreçlerindeki kesintileri minimize etmeyi ilke edinmiştir. Bu kapsamda Umur yönetimi gerekli kaynakları ayırmayı taahhüt eder.

Bu çerçevede Umur;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve grup şirketlerimizin bilgi güvenliği beklentilerini ve gereksinimlerini sağlamak,
 • Korunması gereken bilgi varlıklarının ve süreçlerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini garanti altına almak,
 • Yasal ve regülatif gerekliliklere tam uyumluluğu sağlamak,
 • Şirket teknolojik altyapı güvenliğini sürekli iyileştirerek arttırmak,
 • Kritik iş süreçlerindeki kesintilerin önüne geçmek için iş sürekliliği planları hazırlamak,
 • Çalışanların ve tedarikçilerin bilgi güvenliği farkındalığını sağlanmak ve bu farkındalığı sürekli arttırmak,

esasları çerçevesinde TS ISO/IEC 27001 gereksinimleri ile uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurmayı ve sürekli geliştirmeyi ilke edinmiştir.