Arama

Politikalarımız

Paragraf

Kalitemizi Tescilliyoruz

1988 yılından bu yana basım sektöründe yaşanan tüm gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri takip eden yatırımlarımız ile entegre tesisimizde müşterilerimize hizmet veriyor, sektörümüzün gelişmesine katkıda bulunuyoruz.

Kalite  ve Gıda Güvenliği Politikası

Nitelikli çalışanları, yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin kaynak kullanımı ile ulaştığı teknoloji, hizmet ve kalite standartları çerçevesinde, kurumsal bir endüstri firması olarak Umur;

 • Sektör liderliğini korumak ve geliştirmek,
 • Meslek standartlarını arttırmak,
 • Marka imajının bilincinde olmak ve sürekli arttırmak,
 • Ürün ve hizmetlerini müşterilerine en iyi çözüm ortağı olarak sunmak,
 • İç müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Gıda zincirindeki gereklilikleri yerine getirmek ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Müşterileri ve tedarikçileri ile etkin bir iletişim ağı oluşturmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Kalite Sistemlerini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Ulusal ve Uluslararası Yasal mevzuatlara ve Standartlara uymak,
 • Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmek,
 • Tüketici, ürün ve gıda güvenliğine önem vermek,
 • Firma iş etiği ilkelerine bağlı kalmak,
 • Sürekli ve kalıcı değerler yaratmak,
 • Çalışanlarının ve paydaşlarının gelişimini desteklemek anlamında eğitim faaliyetlerini sürekli kılmak ve iyileştirmek,

 Esasları çerçevesinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi karşılayacak çözümleri yaratarak uluslararası bir firma olmayı ilke edinmiştir.

Çevre Yönetim Sistemi Politikası

  Sürdürülebilir çevre doğrultusunda tüm süreçlerimizde çevrenin korunmasını ilke edinmiş firmamız,

 • Çevre konusunda yasal mevzuatlar ve tâbi olduğumuz tüm çevre mevzuatı uygunluk yükümlülüklerine uymak,
 • Çevre Yönetim Sistemini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek ve geliştirmek,
 • İş kolu gereği oluşabilecek çevre kirlenmesinin önlenmesi için çalışmalar yapmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları kaynağında azaltmak, yeniden değerlendirmek, geri dönüştürmek, geri dönüşümü mümkün olmayan atıkları mevzuata uygun olarak bertaraf etmek,
 • Ham madde, enerji, yakıt ve su gibi doğal kaynakları mümkün olan en verimli şekilde kullanmak,
 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasında çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın çevre bilincini arttırmak ve farkındalık sağlamak,
 • Ambalaj malzemelerinin tasarım aşamasından itibaren tekrar kullanımı ve geri dönüşümünü hedefleyerek üretim yapmak,
 • Sürdürülebilir enerji kullanımını arttırarak ve tüm süreçlerimizde enerji kullanımı konusunda planlama yaparak karbon kullanım miktarını sürekli azaltmak,,
 • İlkelerini geliştirmek için çalışmayı ve çevre faaliyetlerini Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile entegre olarak yönetmeyi hedeflemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Umur çatısı altında çalışan personeli, taşeron, tedarikçi ve misafirlerinin sağlık ve güvenliği ile ilgili önlemleri alan firmamız;

 • Yasal ve diğer şartlara uymak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemini sürekli gözden geçirmek, iyileştirmek, geliştirmek ve hedeflerle takip etmek,
 • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak için ortam risklerini belirleyerek azaltmak,
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefine ulaşmak için bilinci artırmak ve önlemler almak,
 • Çalışanlarımızın, alt yüklenici, tedarikçi, ziyaretçi ve tüm paydaşlarımızın da İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini oluşturmak, geliştirmesi için eğitim faaliyetleri düzenlemek ve katılımcı olmalarını sağlamak,
 • Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini geliştirmek

Prensiplerini geliştirmek için çalışmak, eğitim vermek ve tüm İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile entegre olarak yönetmeyi hedeflemiştir.